ฟังเพลง เนื้อเพลง mv เพลงได้ยินข่าว – Nap a lean ได้ยินข่าว บอกเรื่องราวของเธอในวันก่อน เรื่องเก่าๆ...