ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงให้ทาย (Guess?) – Carol แครอล DEMO PROJECT ทุกที ที่พบเธอ ร่างกายคล้ายอาการใจสั่น ยั้งใจ...