Read More

ใจผมสลายฮะมุง (HEARTBREAKER) – แกงส้ม

เนื้อเพลง MV เพลง ใจผมสลายฮะมุง (HEARTBREAKER) – แกงส้ม KANGSOMKS ft. KANGSOMKS ใจผมมันสลายจนกลายเป็นฝุ่นเลยฮะมุง ตอนแรกก็คิดว่าใช่สุดท้ายน้ำตาเป็นกระบุง …