ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงใจฉันยังเหมือนเดิม – ยอด ศักดิ์สันติ์...