ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงโปรดอย่ามาสงสาร – ตู่ ภพธร สุนทรญาณ ถ้าฉันขอร้องแล้ว...