Read More

โซฟา – นีน่า GELATO

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง โซฟา – นีน่า GELATO ก็เป็นเช้าเดิมๆ บนโลกใบเดิม ในร้านการแฟที่เก่า สั่งขนมเดิมๆ อาหารเดิมๆ ไปอย่างนั้น แต่วันนี้เปลี่ยนไป ไม่เหมือน…