ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงโงหัวไม่ขึ้น (Fools) – หวิว รักมั่นคงหรือหลงงมงาย...