ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแล้วเขาก็รักกัน – หงหยก จันษกร...