Read More

แลกมาด้วยความโง่ – บอย พีชเมคเกอร์

เนื้อเพลง MV เพลง แลกมาด้วยความโง่ – บอย พีชเมคเกอร์ BOY PEACEMAKER ฉัน…ไม่ใช่คนที่เธอฝัน ฉันรู้ถึงความจริงนั้น ลึกลึกเธอยังมีใครในใจซ่อนอยู่ แต่ฉัน…