ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแทงข้างหลัง…ทะลุถึงหัวใจ – โฬม...