ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่เป็นเธอ – ตู่ ภพธร TWO love… อยากให้เธอมองเห็นตัวเธอเองผ่านสายตาฉัน เพราะว่ามัน...