ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม – มุก...