ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเหมือนตาย…ทั้งที่ใกล้กัน – ปาน...