ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเส้นขนานที่รักกัน – แหนม รณเดช...