Read More

เวลา – ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง MV เพลง เวลา – ป๊อป ปองกูล POP Pongkool เราอาจจะเคยเดินสวนกัน แค่เป็นวันที่มีใครเดินข้างเธอ อาจเป็นเพียงเสี้ยวนาที ที่มองไปแล้วไม่เจอ ว่ามีเธอยื…
Read More

เวลา – Cocktail ค็อกเทล

เนื้อเพลง เพลงเวลา – Cocktail ค็อกเทล ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไป นานเท่าไร อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ที่ไหน ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน…