ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเรื่องนี้ต้องมีคนแพ้ – P.O.I พ้อย รู้เลย...