ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเริ่มใหม่ – DP (โด ป๊อป) จากกันไปตั้งนาน...