ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเริ่มต้นด้วยร้าย ลงท้ายด้วยรัก...