ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเพียงรอ – ROSES FALL สุดท้ายก็นอนลำพัง...