ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเพลงรักเพลงหนึ่ง (This Is A Love Song) – Monotone ใหญ่ โมโนโทน ฉันเชื่อว่าความรักมีจริง ฉันเชื่อว่าความสุขมีตัวตน ฉันเชื่อว่าความรักสร้างคน...