ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง เผื่อว่าเธอคิด… – แป้งโกะ Pango เมื่อได้มองตาเธอ...