Read More

เผลอหรือตั้งใจ – อิ้งค์ วรันธร INK WARUNTORN

เนื้อเพลง MV เพลง เผลอหรือตั้งใจ – อิ้งค์ วรันธร INK WARUNTORN **ก็ไม่รู้เธอเผลอหรือว่าที่จริงแล้วเธอนะตั้งใจ ทุกรอยยิ้มท่าทางของเธอทำให้ฉันสงสัย ก็ไม่รู้…