ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเปลวไฟ – Blackhead รักความรักของเธอเหมือนไฟที่มันร้อน ความรักของเธอเหมือนเกมที่ซ่อนอะไร ให้เข้าไป...