ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเบื่อ – เปาวลี พรพิมล ไหนบอกจะมา...