ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเบื่อก็ทนเอา – Buddha Bless บุดดา เบลสส์ ขออภัยท่านผู้ใหญ่ที่พวกเราวุ่นวายเสมอ นับแต่นี้ท่านจะไม่เจอคนกวนหัวใจท่านอีก และพวกเราก็เช่นเดียวกัน...