ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก – รุจ...