ฟังเพลง เนื้อเพลง เอ็มวี เพลงเธอ+เขา=เจ็บ (เธอบวกเขาเท่ากับเจ็บ)...