Read More

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 DAYS CRAZY

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 DAYS CRAZY เชื่อคนใจง่าย ก็มีแต่เหนื่อยหัวใจ พูดอะไรไว้ ก็คงไม่เคยสนใจ ที่บอกว่าเราจะรักกัน อยู…