ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอคือเพียงคนเดียวบนโลกนี้ที่ฉันมีในหัวใจ...