ฟังเพลง เนื้อเพลง เอ็มวี เพลงเดียวดายและแสงดาว – สิงโต...