ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเชื่อฉันนะ…เถอะนะ (Please) – Lipta ลิปตา...