ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเชือกผูกรองเท้า – หนูนา หนึ่งธิดา...