ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเจ็บทุกเช้า – ซานิ ZANI A1 ยังเฝ้ามองที่นาฬิกา...