ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเจ็บทุกลมหายใจ – Sweet Mullet สวีต มัลเล็ต เนิ่นนานที่สองเราแยกทาง...