Read More

เจ็บจริง– Atom อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง MV เพลง เจ็บจริง– Atom อะตอม ชนกันต์ ถ้าไม่อยากเจ็บจริง อย่ายิ้มให้ผม ไม่อยากทำใจคุณให้ร้าวระบม ได้โปรดอย่าทำให้ผมหลงคุณ โปรดอย่าเข้าใจผิดเพี้ยน ที่เห…