ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเจ็บก็ยังจำ – โบ สุนิตา ลีติกุล...