ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเข็นครกข้ามภูเขา – ป้าง นครินทร์...