ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเก็บเธอไว้ในจินตนาการ – ฟองเบียร์...