ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเกินหน้าที่ (Can I) – Marc KAMIKAZE (มาร์ค) ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไร...