ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเกลียดความกลัว – PARATA (ภารต้า) ทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้...