ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที – ต่าย...