ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอีกไม่กี่อึดใจ – ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ...