ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอีกนาน (Alone but not Lonely) – GENE KASIDIT (จีน กษิดิศ) เธอรู้ไหม...