ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่าให้แมลงวันวางไข่ – ข้าวทิพย์...