ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่าเหงาเรื่อยเปื่อย – เต้น นรารักษ์...