ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร…เข้าใจไหม...