ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่าตอบแทนความรักด้วยความสงสาร...