ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่างน้อย(ก็เคยรักกัน) – โก้ Mr.Saxman แค่ได้ยินเพลงเก่าได้มาที่เก่า...