ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยู่ๆก็เหงา (อยู่อยู่ก็เหงา) – ไอ…น้ำ ถอนหายใจเบาเบา...