ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ – พิจิกา...